Trainingsmöglichkeiten im DAV

 

gym-02.jpg (18342 Byte)

    

Skigymnastik

Nordic Walking

 

waldlauf.jpg (24985 Byte)

klettern1.jpg (30167 Byte)

   

Waldlauf

Kletterwand